Info

Informácie pre zákazníkov:

KONIEC PREDRAŽENÝM SERVISNÝM PREHLIADKÁM A OPRAVÁM JE TU BLOKOVÁ VÝNIMKA!

 
Bloková výnimka je súborom nariadení  komisie EÚ  461/2010, ktorá umožňuje vlastníkom nových motorových vozidiel vykonávanie servisných prehliadok a opráv v neautorizovaných servisoch , bez straty záruky na vozidlo.

Podmienkou vykonávania týchto servisných úkonov je používanie originálnych náhradných dielov, alebo dielov zrovnateľnej kvality.
Diel zrovnateľnej kvality je taký, ktorý  z funkčného hľadiska plní úlohu originálneho dielu na 100%.
Nesmie byť dodatočne upravovaný ani opracovaný a jeho funkčné a dosadacie plochy musia korešpondovať s originálnym dielom a to v tolerancii vzhľadom k originálnemu dielu.

Ďalšou z podmienok je dodržať rozsah úkonov, legislatívu a poskytnúť  záruku na vykonané práce.

V súhrne to znamená pre zákazníka možnosť voľby autoservisu a v neposlednom rade zaujímavú finančnú úsporu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Montujeme náhradné diely dodávané výhradne firmou Autoservis PROFI – PRIBULA s.r.o., za ktoré preberáme zároveň aj všetky záruky. Za pochopenie ďakujeme.

 

POKUTE ZA CHÝBAJÚCU STK SA DÁ ĽAHKO PREDÍSŤ!

Pokutám, ktoré automaticky chodia za chýbajúcu technickú a emisnú kontrolu vášho auta, sa dá ľahko predísť. Stačí sa zadarmo zaregistrovať a mail alebo SMS vás včas upozorní, že je čas ísť na kontrolu.
Nastavenie notifikácie je jednoduché a rýchle.

Ako si môžete nastaviť notifikáciu o konci platnosti STK a EK?

Kde sa môžem zaregistrovať?
www.jiscd.sk

Čo potrebujem?
EČV a číslo veľkého technického preukazu.

Ako nastavím upozornenia?
– Vyplním EČV a číslo veľkého technického preukazu.
– Zadám číslo mobilu alebo e-mail, na ktorý si želám zaslať upozornenie.

Čo potom?
Systém ma automaticky upozorní 30 a následne 14 dní pred ukončením platnosti STK a EK.

Čo ak potrebujem údaje zmeniť?
Údaje môžem zmeniť kedykoľvek na www.jiscd.sk